Medlemsförmåner

Hos oss har du möjligheten att arbeta ihop timmar på våra tävlingar, arbetsdagar mm för att betala ditt anläggningskort med. Timmarna du arbetar ihop innevarande år tillgodoräknas för nästkommande år. De kan arbetas in av ryttaren själv eller av annan person som inte behöver vara medlem i föreningen. 

OBS! Nytt antal timmar som ska arbetas in under 2024 inför 2025!

 

Fritt uteanläggningskort

Antalet timmar som du behöver arbeta för att få fritt uteanläggningskort:

Medlem: Junior*:  25 h / Senior: 35 h
Ej medlem: Junior*: 40 h / Senior: 50 h

 

Fritt anläggningskort och fria starter

Observera att du måste ha andelar i ridhuset för att få anläggningskort.

Antalet timmar som du behöver arbeta för att få fritt anläggningskort:

Medlem med licens för Gärds RF eller medlem utan licens (ingår fria starter)
Junior*:  55 h / Senior: 65 h / Familj**: 130 h

Medlem med licens för annan förening (ingår ej fria starter)
Junior*:  80 h / Senior: 90 h / Familj**: 180 h  

 

Om man inte arbetat alla timmar som behövs enligt ovan så kan arbetade timmar användas som delbetalning av anläggningskortet. Arbetade timmar värderas då till 50 kr/h för medlem och 40kr/h för ej medlem. OBS! Då ingår inte fria starter.

Ifyllt arbetskort skickas till: gardsrf.medlem@gmail.com

 

Betald licens

Medlem som tävlar för Gärds Ryttarförening får även betald licens för nästkommande år om man arbetar ytterligare timmar. De kan arbetas in av ryttaren själv eller av annan person som inte behöver vara medlem i föreningen.

Antalet timmar som du behöver arbeta in för fritt anläggningskort, fria starter vid föreningens tävlingar samt licens: 

Junior*: 110 h / Senior 130 h / Familj**:  130 h + 55 h per junior* licens och 65 h per Senior licens

Licenskvitto, arbetskort och kontonummer skickas till: gardsrf.medlem@gmail.com

Skicka licenskvittot senast två månader efter licensköp. När arbetskortet är kontrollerat så betalas pengarna ut.

Regler för fria starter

Fria starter gäller för en häst eller ponny per ryttare och tävling. Tävlingsanmälan skall vara inkommen vid anmälningstidens utgång. Vid efteranmälan får ryttaren själv betala efteranmälningsavgiften. Om ryttaren ej kommer till start utan att vara avanmäld får ryttaren själv stå för anmälningsavgiften. Förtydligande: ”en häst eller ponny per ryttare och tävling” innebär att det handlar om samma häst/ponny under meetinget. Om ryttaren startar häst A under lördagen och häst B under söndagen gäller förmånen en av dessa hästar.

Arbetskort

Arbetskortet ska signeras i samband med tävlingen/aktiviteten då man arbetar. Dock senast en vecka efter aktuellt tillfälle. Signeringen utförs av tävlingsansvarig eller av den utsedd person. Osignerade timmar får man ej tillgodoräkna sig.

Arbetskortet finns att ladda under menyn "Dokument".

* tom det kalenderår man fyller 18 år
** familj = max två vuxna (from det kalenderår man fyller 19 år) och fritt antal barn (tom det kalenderår man fyller 18 år), alla boende på samma adress