Gärds RFs anläggning

Hos oss har du tillgång till ridhus och en stor utomhusanläggning. Vintertid är det ridhuset som används mest. Utomhusanläggningen ligger på A3 som tillhör Norra skånska regementet. Här har vi flera dressyrbanor, hoppbana och en stor terrängbana samt klubbhus/café. 

Tecknar du ett anläggningskort får du fri tillgång till vår anläggning. Det går även att köpa tillgång per träningstillfälle. Du behöver inte vara medlem för att rida här men som medlem har du förmånligare priser. 

Priser för tillgång till anläggningen hittar du under menyn "Medlemskap".

 

Karta

Områdeskarta

Ridhuset

Ridhuset har gott om plats för parkering. Ingång för häst är på baksidan. Du når klubbhus och kafeteria på framsidan i ridhusets ena hörn.

Hela ridhuset är tillgängligt för fri ridning då det inte är bokat för träning, tävling, löshoppning eller är uthyrt till annan verksamhet. Vid organiserad träning har du 28m av ridhuset som du kan använda för fri ridning. Aktuella bokningar aviseras i kalendern på hemsidan. Sena ändringar av aktuella bokningar kan finnas på klubbens Facebooksida.

Harvning och bevattning av underlaget i ridhuset sker: Måndag kl 8 - 10, Onsdag kl 11.30 - 14, Fredag kl 8 - 10

Adressen är Köpingevägen 193, 29 192 Kristianstad
Visa på karta »

Utomhusanläggningen

Här hittar du dressyr-och hoppbanor samt vår fina terrängbana. Det finns gott om plats för parkering. I kalendern ser du vilka dagar anläggningen är upptagen för träningar, tävlingar eller eventuella militärövningar.

För att rida på terrängbanan måste du föranmäla till Lina Elofsson. Detta gäller även dig som är medlem med anläggningskort. Alla ska föranmäla.

SMS:a din anmälan till 0733-74 40 00 och invänta bekräftelse från Lina. Anmälan ska göras senast ett dygn innan planerad ritt. Betalning enligt betalningsinstruktion där du ser vilket pris som gäller dig. 

Vatten i vattenhindret fylls på efter behov. Om du vill vara säker på att det finns vatten i hindret meddela till Lina Elofsson på sms till 0733-74-40-00 minst ett dygn innan du avser träna.

På grund av försvarsmaktens militära övningar är terrängbanan i likhet med hela uteanläggningen helt avstängd under perioder. Var uppmärksam och titta under fliken aktuellt och kalendern för mer information.

Du når utomhusanläggningen från Köpingevägen.
Visa på karta »

 

Anläggningsregler

Anläggningsregler för allas trevnad

Ryttare, eller ryttares målsman om ryttaren är under 18 år, ansvarar för att ha kännedom om aktuella anläggnings- och betalningsregler innan anläggningen nyttjas.

Ryttare som saknar anläggnings- eller terrängkort ska betala avgift innan ridning/träning påbörjas. Ryttare som ertappas med att nyttja anläggning utan att ha erlagt avgift eller inneha anläggningskort/uteanläggningskort faktureras dubbla kostnaden för passet. Vid frekvent åsidosättande av reglerna kan ryttare komma att nekas tillträde till anläggningen.

Mocka efter din häst. I ridhuset, på utebanor samt på parkeringar.

Godkänd hjälm skall alltid användas vid all ridning, longering, tömkörning och löshoppning på anläggningen. Vid terränghoppning ska även godkänd säkerhetsväst bäras. 

Hela ridhuset är tillgängligt för fri ridning då det inte är bokat för träning, tävling, löshoppning eller är uthyrt till annan verksamhet. Aktuella bokningar aviseras i kalendern på hemsidan. Sena ändringar av aktuella bokningar kan finnas på klubbens Facebooksida.

När ridhuset är bokat för organiserad träning är kortsidans del (utan läktare) tillgänglig för fri ridning, en yta som motsvarar 28 m av ridhuset. Hoppning och longering är ej tillåtet på denna del då dressyrträning pågår. 

Förbokad dressyrträning, för av klubben godkänd tränare, är tillåtet från ett ekipage. Förbokad hoppträning, för av klubben godkänd tränare, är tillåtet med minst tre ekipage per grupp. Minsta antalet ekipage är bestämt utifrån bestämmelserna om LOK-stöd och kommunalt aktivitetsstöd. Träningarna ska vara föranmälda till bokningsansvarig och efter genomförd träning ska närvarokort skickas in till klubbens redovisningsansvarig.

Om organiserad träning tillfälligt ska ske på annan tid än ordinarie tid, bokas detta träningstillfälle med kalenderansvarig senast 48 timmar i förväg.

Löshoppning är tillåtet på söndagar från kl.16. Löshoppning måste dock bokas senast på torsdagen samma vecka som löshoppningen ska genomföras. Bokning görs med kalenderansvarig person, kontaktuppgifter hittar du på kontaktsidan.

Varannan onsdag (då det inte är hoppträning) är hinderfri dag.

Söndag är hinderfri mellan kl.12-16. Om ingen har bokat löshoppning är ridhuset hinderfritt även efter kl.16.00.

På torsdagar är det tillåtet att bygga hoppbana på 60 m av ridhuset. Efter avslutat pass ska hindermaterialet plockas undan.

Om enstaka hinder används vid enskild ridning ska dessa plockas undan efter avslutat pass.

Vid longering och tömkörning i ridhuset skall samtycke från ridande inhämtas. Longering och tömkörning har lägre prioritet än ridning. Detta för både hästar och ryttares säkerhet. 

Vid longering och tömkörning tänk på att kontinuerligt byta spår/volt för att undvika punktvis slitage på underlaget.

Det är inte tillåtet att släppa hästar lösa i ridhuset.

Enskild ridning på gräsbanan är inte tillåtet. Om banan är öppen för enskild ridning anslås detta vid utebanan och/eller via klubbens hemsida och Facebooksida.

Bommar får inte lämnas liggande på marken efter avslutat pass. 

Om utställda dressyrstaket flyttas så ska dessa ställas tillbaka efter avslutat pass.

Introduktion passagesystem

Så här låser du upp ridhuset!

Tänk på att oavsett om du väljer tillträde till ridhuset via telefon ”appen” eller anläggningskort i plast är till tillgången till ridhuset personlig och det är inte förenligt med våra stadgar att ”låna ut” tillgången. Om detta sker förbehåller sig Gärds ryttarförening att stänga av ditt tillträdet till vår anläggning.

Obs! Vill du ha tillgång till ridhuset vid föreningens organiserade träningar kan tränarna öppna för dig och du behöver inte skicka en begäran. Betalning skall givetvis ske som vanligt.

Vi hoppas att vi tillsammans skall få glädje av vår anläggning och att vi kan fortsätta utveckla den. Har du några frågor eller idéer om förbättringar kontakta oss gärna.

Medlemsfrågor och ridhuskort ställs till gardsrf.medlem@gmail.com

Anläggningsfrågor ställs till gardsrf.anlaggning@gmail.com, eller Magnus, 070-930 18 14 

Passagesystem för mobilen

Passagesystem för smartphone

Lås upp med mobilen

Det enklaste och effektivaste sättet för både dig och oss är att du får tillträdet via din mobil. Vill du hellre ha plastkort går det att ordna.

  1. Vi skickar en 4-siffrig kod på sms till din telefon.
  2. Klicka på länken som tar er till en websida som heter Exivo.
  3. Ange den 4-siffriga koden och klicka på "Login".
  4. Nu ser du de dörrar du har tillträde till genom din mobil.
  5. Klicka "unlock/lås upp" på den dörr du vill öppna.
  6. Dörren öppnas

Du kan spara sidan genom att lägga till upplåsningssidan på din hemskärm på mobilen. När du har sparat till ”hemskärmen” ser du en App-liknande ikon som heter Gärds RF. Nästa gång du behöver tillträde klickar du på ”Appen” och väljer dörren du önskar passera igenom.

För att du ska kunna låsa upp med mobilen måste du ha tillgång till ”data trafik” på din mobil. 

 

Medlemskap och avgifter

Passagesystem med plastkort

Passagesystem för plastkort

Om du hellre önskar använda ett anläggningskort i plast kontaktar du oss på gardsrf.medlem@gmail.com.

Anläggningskortet lämnas ut med en korthållare och ett nackband som Serilinie AB sponsrar föreningen med.

Anläggningskortet hämtas efter överenskommelse i ridhuset eller på annan överenskommer plats. När anläggningskortets tidsperiod har gått ut för dig som användare skall detta återlämnas till Gärds ryttarförening. Om inte perioden förnyas inom 30 dagar. Om förnyelse inte sker inom utsatt tid har Gärds rätt att fakturera dig som användare 200kr. Detta gäller också om kortet tappas bort under perioden. Den fakturerade kostnaden är för att vi skall kunna ersätta förlorade kort med nya.

Medlemskap och avgifter

passagesystem utan anläggningskort

Instruktion för passagesystem - utan anläggningskort

För dig utan anläggningskort 

Om du inte har anläggningskort men önskar tillgång till ridhuset kan du betala en engångsavgift per tillfälle och ekipage. Du behöver inte vara medlem.

För att få ridhuset upplåst mailar du följande information:

  • Ryttarens namn och mobilnummer
  • Bild/skärmdump på Swish betalning (se info om avgifter under "Medlemskap")
  • Tid/dag då du vill ha tillgång till ridhuset där, tex torsdag 13/3 på kvällen.

Infomationen mailar du till gardsrf.medlem@gmail.com 24 timmar innan du har tänkt nyttja ridhuset. Eventuella frågor angående bokning besvaras av Kajsa Werngren på telefon/sms 0703–98 25 99.

Du får ett sms från ett +41 nummer med en länk och en PIN-kod. Detta är kvitto på att du kan låsa upp på den angivna dagen. Väl på plats klickar du på länken i ditt sms och anger din PIN-kod på låset och väljer "lås upp". 

Medlemskap och avgifter