Integritetspolicy

Integritetspolicy för Gärds ryttarförening

Behandling av personuppgifter

På Gärds ryttarförening värnar vi om din personliga integritet. Gärds ryttarförening, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR* 2016/679).

Integritetspolicyn är framtagen utifrån dataskyddsförordningen samt vägledningar från Allmännyttan.

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller vid annan lagstiftning.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Svedalahem registreras dina personuppgifter, när du skriver ett avtal på lägenhet/bilplats samt vid rekrytering. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det kan exempelvis gälla en systemleverantör vi anser behöva för att kunna fullfölja vårt huvudavtal. Vi lämnar också ut dina personuppgifter för att följa lagstiftning och/eller myndighetsbeslut. Om uppgifter överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Behandling av personuppgifter gällande tredje person kan förekomma, exempelvis personuppgifter i sedvanlig e-postkorrespondens mellan kollegor eller i andra vardagliga meddelanden.