Viktig information utomhusanläggningen!

Viktig information från Försvarsmakten om Norra Åsum övningsfält!

Norra Åsum övningsfält är alltid stängt för motorfordonstrafik utan tillstånd.

Tillträdesförbud för allmänheten enligt skyddslagen 2010:305 gäller vid nedan angivna tider. OBS! Bommarna börjar stängas två timmar innan tillträdesförbudet börjar. Tillträdesförbud skyddsobjekt Norra Åsum övningsfält maj 2024 Tisdag 7 maj 09:00 till torsdag 16 maj 15:00

Att beträda ett avlyst skjut eller övningsfält är förenat med livsfara och ett brott mot skyddslagen. Kontrollera alltid om fältet är avlyst på informationstavlorna vid fältets inpassager. Notera att även om ett fält inte är avlyst kan militär verksamhet förekomma.