Uppdaterade förmåner inför 2025

Hej Alla!

Medlemsförmånerna är uppdaterade enligt förslag från styrelsen inför 2025. Läs mer om nytt antal timmar som behöver jobbas in under 2024 här.