Viktig information utomhusanläggningen

Viktig information från försvarsmakten!

 

Norra Åsum övningsfält är stängt för motorfordonstrafik utan tillstånd.
Tillträdesförbud för allmänheten enligt skyddslagen 2010:305 gäller vid nedan angivna tider.
OBS! Bommarna börjar stängas två timmar innan tillträdesförbudet börjar.
Tillträdesförbud skyddsobjekt norra åsum övningsfält april 2023.

Måndag 17 april 12:00 till fredag 21 april 12:00
Måndag 24 april 09:00 till torsdag 11 maj 16:00

 

Att beträda ett avlyst skjut eller övningsfält är förenat med livsfara och ett brott mot skyddslagen.
Kontrollera alltid om fältet är avlyst på informationstavlorna vid fältets inpassager. Notera att
även om ett fält inte är avlyst kan militär verksamhet förekomma.