Rapport för LOK-stödsprojekt

Här rapporterar du som är ansvarig ledare in ditt LOK-projekt. Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år. Har du hittat på en aktivitet i Gärds regi med minst en ledare och minst tre ungdomar, fyll i formuläret nedan och skicka in. Aktiviteten måste ha pågått i minst 45 minuter.

Vänligen vänta...